MOCHT U ONZE HUIS-AAN-HUISBRIEF GEMIST HEBBEN

 

Beste dorpsgenoten,

 

In 2019 mochten wij samen met u ons 100-jarig jubileum vieren. Wat waren wij “Gruutsj” op de vele dorpsgenoten die wij tijdens één of meerdere activiteiten mochten ontvangen. De vele vrijwilligers die zich spontaan opgaven maar ook de financiële bijdragen van de sponsoren. Juist door deze gezamenlijke inzet was ons

Jubileum 100% geslaagd. Dit hadden we graag in 2020 met een “dankjewelfeest” feestelijk willen afronden. Helaas het liep anders.

 

Covid-19 kreeg ons in de greep waardoor ook onze muzikale inbreng na de Sjinse carnaval op een laag pitje kwam te staan. Waar het kon hebt u ons gehoord zoals tijdens de dodenherdenking op 4 mei jl. De opluistering van enkele heilige missen in de Mauritiuskerk, het afscheid van pastoor Mol of digitaal met onze vertolking van Pearl Harbor (https://fb.watch/24S1DeiVzf/). Het eerst volgende moment zijn de kerstvieringen. Wij zullen met ensembles sfeervolle kerstmuziek ten gehore  brengen. Jammer genoeg zijn ook vele contactmomenten weggevallen met u als dorpsbewoner maar ook onderling.

 

Vanuit het Comité Samenwerkende verenigingen kreeg onze fanfare de maand december aangewezen voor het houden van haar jaarlijkse donateursactie. Evenals schutterij St Mauritius Strucht zien ook wij ons genoodzaakt om deze voor het welzijn van een ieder dit jaar digitaal te houden. Wij rekenen hierbij op uw steun omdat de reguliere kosten voor onze vereniging gewoon zijn blijven doorlopen, terwijl belangrijke inkomsten zijn weggevallen.

 

Wij zullen niet persoonlijk bij u aanbellen. Hiervoor in de plaats vragen wij u om een vrijwillige bijdrage over te maken op IBAN-rekeningnummer:

NL56 RABO 0146600967 ten name van fanfare St Cornelius.

Ook kunt u gebruikmaken van de bijgevoegde QR-code. Met deze code kunt u eenmalig een vrijwillig te kiezen bedrag rechtstreeks aan ons overmaken.

Tot slot willen wij u bedanken en wensen u een goede gezondheid toe, fijne Feestdagen en alle goeds voor 2021.

Met muzikale groet,

 

Bestuur en leden fanfare St Cornelius – Schin op Geul

 

 

 

 

 

< Terug Terug naar overzicht >