Jubileumbier

Tijdens het feest van Maria-Tenhemelopneming op 15 augustus 1919 blijven in Schin op Geul de paarden op stal, staan de karren stil en gaat ’s morgens iedereen naar de kerk. Na de Heilige Hoogmis verzamelen een zevental mannen zich bij café Siepers, tegenover de kerk. Onder het genot van een biertje besluiten ze een muziekvereniging op te richten, want is hun betoog: “Veer kinne toch neet blieve toe kieke wie ein anger fanfaar de BRONK kumpt oploestere in Sjin. Dit mot veer toch zelf kinne reigele”.

Die dag gaan zeven mannen over tot de oprichting van fanfare Sint Cornelius. Na een paar dagen telt de pasgeboren vereniging al dertig leden en er wordt langs de deuren gegaan om geld in te zamelen voor muziekinstrumenten.

In de school van meester Geuskens volgen de eerste repetities, en in het voorjaar van 1920 brengt het gezelschap haar eerste mars “Le Petit Major” op zeer bevredigende wijze ten gehore. De basis is gelegd voor een fanfare die zich inmiddels heeft ontwikkeld tot een 100-jarig bestaand en zeer gerespecteerd muziekgezelschap.

Het zevental, waaronder Sjang Huijnen en Pie Smeets, had in 1919 niet kunnen vermoeden dat twee van hen 100 jaar later vereerd zouden worden met een naar hun vernoemd Sjins speciaal bier: SJANG voor het blond en PIE voor het bruin bier.

Meer info over deze bieren leest u onderaan deze pagina.

Wilt u het jubileumbier eens proeven?

Download dan onderstaand formulier, vul het in en stuur het op naar Jef Baadjou, Walem 13 6442 PA Schin op Geul of mail naar pr@fanfareschinopgeul.nl.