Bestuur

De huidige samenstelling van ons bestuur is:

Naam Functie Telefoonnummer
Wiel Ruijpers Voorzitter 06 - 23 57 36 24
Kitty Heijenrath Secretaris 06 - 44 25 29 88
Jos Smeets Penningmeester 06 - 43 36 44 35
Bartel Boosten Bestuurslid
Gert Ploumen Bestuurslid
Delano Roelofsen Bestuurslid
Jos Scheijen Bestuurslid
Christian Smeets Bestuurslid

Wilt u graag contact opnemen met een van onze bestuursleden? Bel dan het betreffende telefoonnummer of kijk op onze contactpagina.

Ere(bestuurs)leden

Onze fanfare heeft een bijzondere groep mensen in haar midden die het predicaat "erelid" draagt vanwege hun verdiensten voor de vereniging. Zij zijn door de algemene ledenvergadering benoemd tot erelid of erebestuurslid.

Per 1-1-2022 bestaat onze lijst van ere(bestuurs)leden uit:

Hein Boermans Guus Smeets
Jan Bouwens Hub Smeets
Zef Huntjens Zef Smeets
Maurice Lemmens Karel Smeets
Frans Lussenburg Harrie Winthagen
Frans Muijrers Zef Keijdener
Gerrit van Wissen

Beschermheer

Op 21 september 2013 is onze beschermheer de heer dr.ir. Jan Van Wersch geïnstalleerd.

Hoe het kwam?

Jan en zijn vrouw Lida werden actief in de parochie van Schin op Geul en hierdoor ontmoetten ze geregeld mensen en dus ook mensen van onze fanfare. Daarnaast musiceerde de fanfare geregeld in de kerk en werd hun aandacht getrokken door de prachtige klanken van dit orkest. Een eerste concertbezoek bleef dan ook niet lang uit.

Hoewel zijn eigen muzikale carrière stokte, nadat hij 1 jaar bariton speelde bij de harmonie van Mechelen, werd deze nu weer geactiveerd. Dit leidde 10 jaar geleden ertoe dat Jan lid werd van “de vrienden van de fanfare”. De rol van voorzitter van de vrienden was op dat moment vacant en de overige vrienden vonden Jan een geschikte kandidaat: dus werd hij vrijwillig aangewezen.

In de wandelgangen werd toen ook al eens gefluisterd over het ontbreken van een beschermheer en werd richting Jan gekeken. Uiteindelijk duurde het tot 2013 dat Jan daadwerkelijk gevraagd werd. Jan hoefde zich niet te bedenken want zijn fanfarehart is groot. Zijn antwoord was volmondig: “Ja, doa bin ich gruûtsj op”. Hetgeen in september 2013 leidde tot z´n installatie als beschermheer.