Historie

In 1919 (15 augustus 1919 om precies te zijn), toen onze fanfare St. Cornelius in Schin op Geul werd opgericht, was ze een hele kleine vereniging in een klein dorp. Met muzikanten in hun zondagse pak die een paar jaar nadien een blauwe pet gingen dragen. Hun voornaamste taak bestond uit het opluisteren van de processie en andere kerkelijke activiteiten. Maar in de loop van haar bestaan, is St. Cornelius gestaag langs de muzikale ladder omhoog geklommen en tenslotte is ze uitgegroeid tot wat ze nu is: een voornaam muziekgezelschap in haar omgeving met een fanfareorkest, een drumband en een jeugdorkest.

De fanfare maakt deel uit van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM) die een indeling in afdelingen kent afhankelijk van het muzikale niveau. Onze fanfare heeft in de loop der jaren - op de concertafdeling na - alle afdelingen doorlopen. De 1e concoursdeelname vond plaats in 1928 in de 3e afdeling. Sedert 1975 speelt de fanfare in de 1e divisie (voorheen afdeling superieur). Wij zijn er trots op dat we meerdere keren landskampioen zijn geworden:

- december 1968 in de afdeling uitmuntendheid (blauwe wimpel)

- januari 1976 in de ere afdeling (witte wimpel)

- januari 1985 in de superieure afdeling (nu 1e divisie) (oranje wimpel)

- maart 1996 in de superieure afdeling (nu 1e divisie) (oranje wimpel)

Daarmee is onze fanfare een van de weinige korpsen met drie kampioenswimpels, oranje-blanje-blue, die voor een fanfare orkest te behalen zijn. Ze draagt deze wimpels dan ook met trots aan haar vaandel. De afgelopen jaren heeft de fanfare herhaaldelijk meegedaan aan bondsconcoursen en heeft meer dan eens een eerste prijs met lof der jury behaald.

De drumband en het muziekkorps hebben beide in respectievelijk 1997 en 2001 meegedaan aan het Wereld Muziek Concours (WMC) in Kerkrade. Hier hebben ze meegestreden op het wereldtoneel van de amateur blaas- en slagwerkmuziek. Voor een kleine gemeenschap als Schin op Geul hebben de drumband en het muziekkorps het dorp goed weten te vertegenwoordigen en goede resultaten behaald.