Steun onze vereniging

Word vriend van onze fanfare

De Vrienden van de Fanfare St Cornelis dragen onze vereniging financieel een warm hart toe. Zij vinden het belangrijk om dit muzikale culturele erfgoed te behouden voor ons dorp. Daarnaast is deze groep vrienden een hechte groep volgers van alle activiteiten die onze fanfare ontplooit. Het lidmaatschap bedraagt 250 euro per jaar. Heeft u interesse, dan kunt u zich wenden tot onze penningmeester de heer Jos Smeets.

info@fanfareschinopgeul.nl

Vriendenloterij

De VriendenLoterij zet zich in voor een sportieve en gezonde samenleving. Daarom steunt zij goede doelen op het gebied van gezondheid en welzijn. Naast vaste goede doelen, kunnen deelnemers van de loterij ervoor kiezen om vriend te worden van hun eigen club of vereniging. 

Draagt u onze vereniging een warm hart toe, dan kunt u zich via onderstaande link aanmelden bij de Vriendenloterij en meespelen voor fanfare St Cornelius uit Schin op Geul.

50% van uw inleg gaat direct onze clubkas in. Dit zorgt altijd voor een mooi sponsorbedrag, waarvoor wij u zeer dankbaar zijn!

Ga hier naar de Vriendenloterij en steun de fanfare!

Donateursactie

In de maand mei houdt de fanfare haar jaarlijkse huis-aan-huis donateursactie waarmee inwoners van Oud Valkenburg en Schin op Geul hun waardering voor onze fanfare in geld kunnen uitdrukken. Mocht u de collecte gemist hebben of geen kleingeld in huis hebben dan kunt u te allen tijde een vrijwillige gift overmaken op NL56 RABO 01466 00967.

Oud IJzer actie

Eénmaal per jaar wordt in maart/april huis-aan-huis door onze fanfare het Oud IJzer en overige metalen opgehaald. Mocht u echter vanuit een verbouwing Oud IJzer willen afvoeren, denk dan aan uw fanfare. Bel met Wiel Ruijpers 0623573624 om een afspraak te maken.

Verjaardagsactie

Verjaardagactie fanfare St. Cornelius 1968 -2018 stopt
De muzikale felicitatiekaart van onze fanfare is voor de vele jarigen die nog aan de verjaardagsactie meededen per april jl. gestopt.
Even een terugblik op 50 jaar verjaardagsactie.
De actie startte op 1 april 1968 en toenmalig bestuurslid van de fanfare Willem Rijcken coördineerde de hele actie. De enveloppen werden in huize Rijcken allemaal geschreven en Willem bracht ze in Schin op Geul en Oud Valkenburg uit, en haalde ze ook weer op. Trouw iedere dag met de fiets, van Opscheumer, naar Walem en de Koulen het hele dorp door. Bijna alle inwoners deden mee en van de wet op de privacy had nog nooit iemand gehoord. Zo gauw als je geboren werd en je kwam als baby voor de eerste keer op het consultatiebureau dan werd je naam al genoteerd en deed je mee aan de verjaardagsactie. Ophalen van de zakjes was ook geen probleem want de vrouwen waren altijd thuis. In december 1975 overlijdt Willem Rijcken plotseling en werd zijn taak overgenomen door mede bestuurslid van de fanfare Sjang Heiligers uit Oud Valkenburg. Zijn vrouw Marieke Heiligers-Scheijen bracht het adressenbestand over van een schrift, naar het systeem van een kaartenbak. Zij ging de enveloppen schrijven en Sjang bracht ze net als zijn voorganger met de fiets rond. In 1992 moest Sjang wegens gezondheidsredenen stoppen en het stokje werd overgenomen door het Damescomité van de fanfare.
José Van den Hove-Pluijmaekers werd de nieuwe coördinator en Schin op Geul en Oud Valkenburg werd in 12 wijken opgesplitst. Deze werden verzorgt door een groep dames van het Damescomité en enkele heren van het Ondersteunings-comité, aangevuld met enkele vrijwilligers. Het kaartenbaksysteem werd door Jan Bouwens, toen ook bestuurslid van de fanfare, helemaal gedigitaliseerd. Hij zorgde er ook voor dat de kaarten iedere maand bij de wijkbezorgers kwamen. Jan heeft zijn taak in 2009 overgedragen aan Kitty Heijenrath, secretaris van de fanfare. De kaarten, enveloppen en zakjes gingen met de tijd mee. En de muzikale wensen in dichtvorm veranderden ook geregeld door de jaren heen. Van gestempelde logo’s op enveloppen en zakjes, werd overgegaan op gekleurd drukwerk op glossy papier.
Maar aan alles komt een einde en door gebrek aan mensen die de zorg voor een wijk op zich willen of kunnen nemen en gezien de leeftijd van de tegenwoordige groep, heeft het bestuur van de fanfare helaas moeten besluiten de actie te stoppen. Zo komt er een einde aan een voor veel mensen mooi gebruik in onze gemeenschap.
Namens fanfare St. Cornelius wil ik dan ook iedereen hartelijk bedanken voor de vele jaren van steun en de letterlijke en figuurlijke duit in het zakje.
José Van den Hove-Pluijmaekers

info@fanfareschinopgeul.nl