Steun onze vereniging

Word vriend van onze fanfare

De Vrienden van de Fanfare St Cornelis dragen onze vereniging financieel een warm hart toe. Zij vinden het belangrijk om dit muzikale culturele erfgoed te behouden voor ons dorp. Daarnaast is deze groep vrienden een hechte groep volgers van alle activiteiten die onze fanfare ontplooit. Het lidmaatschap bedraagt 250 euro per jaar. Heeft u interesse, dan kunt u zich wenden tot onze penningmeester de heer Jos Smeets.

info@fanfareschinopgeul.nl

Vriendenloterij

De VriendenLoterij zet zich in voor een sportieve en gezonde samenleving. Daarom steunt zij goede doelen op het gebied van gezondheid en welzijn. Naast vaste goede doelen, kunnen deelnemers van de loterij ervoor kiezen om vriend te worden van hun eigen club of vereniging. 

Draagt u onze vereniging een warm hart toe, dan kunt u zich via onderstaande link aanmelden bij de Vriendenloterij en meespelen voor fanfare St Cornelius uit Schin op Geul.

50% van uw inleg gaat direct onze clubkas in. Dit zorgt altijd voor een mooi sponsorbedrag, waarvoor wij u zeer dankbaar zijn!

Ga hier naar de Vriendenloterij en steun de fanfare!

Donateursactie

In de maand mei houdt de fanfare haar jaarlijkse huis-aan-huis donateursactie waarmee inwoners van Oud Valkenburg en Schin op Geul hun waardering voor onze fanfare in geld kunnen uitdrukken. Mocht u de collecte gemist hebben of geen kleingeld in huis hebben dan kunt u te allen tijde een vrijwillige gift overmaken op NL56 RABO 01466 00967.

Oud IJzer actie

Eénmaal per jaar wordt in maart/april huis-aan-huis door onze fanfare het Oud IJzer en overige metalen opgehaald. Mocht u echter vanuit een verbouwing Oud IJzer willen afvoeren, denk dan aan uw fanfare. Bel met Wiel Ruijpers 0623573624 om een afspraak te maken.